Geavanceerd zoeken

Retourbeleid


Binnen 7 dagen gebrek melden

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet eerder aan de koper (konden) worden geleverd), aan Leads2Logistic (de logistieke partner van ) ter kennisgeving worden gebracht.

Defect bij levering binnen 24 uur melden
 De pakketservice doet haar uiterste best onze pakketten netjes bij u af te leveren. Helaas kan het voorkomen dat een zending tijdens het transport beschadigd raakt. U kunt dan 3 duidelijke foto´s aan ons mailen van de buitenkant van het pakket, de inhoud van het pakket (incl.verpakkingsmateriaal) en het defect van uw product. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een reactie sturen met een passende oplossing.

7 dagen herroepingsrecht
De koper heeft ook het recht gedurende 7 dagen na ontvangst van de goederen deze - op eigen kosten -  zonder opgave van redenen te retourneren met behulp van het retourformulier. Stuur het artikel compleet met alle toebehoren, binnen 7 dagen na ontvangst terug, vergezeld van de koopbevestiging, factuur of pakbon en in een deugdelijke originele verpakking.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

 

Gebruik altijd ons retourformulier!

Als u een retour naar ons magazijn opstuurt moet u omwille van een snelle afhandeling het retourformulier gebruiken. Als het retourformulier niet gebruikt of niet volledig invult zal de afhandeling van uw retour aanzienlijk langer gaan duren.

Download hier het retourformulier van Leads2Logistic

 

Kosten retourzendingen

Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 7 dagen na retourontvangst van betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzendingen komen voor uw rekening. Deze administratiekosten worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag aan koper (zie tabel hieronder), tenzij het een duidelijke fout van Leads2Logistic of haar leveranciers betreft. Ook als u kiest voor achteraf betalen brengen wij deze kosten in rekening, uw openstaande saldo bij Garantiecheque dan verlaagt tot de te betalen administratiekosten.

Retour adres
Leads2logistic
Emmerblok 1
4781XE Oud Gastel


Orderbedrag
Kosten retourzendingen herroepingsrecht variëren per bestelbedrag en worden afgetrokken van uw refund bedrag.
> €50 Uw refundbedrag minus €7,50 administratiekosten
€35 - €49,99 Uw refundbedrag minus €4,55 administratiekosten
€20 - 34,99 Uw refundbedrag minus €2,55 administratiekosten
< €20 Uw refundbedrag minus €0,55 administratiekosten
Achteraf Betalen Uw openstaande Garantiecheque saldo wordt verlaagd tot de nog te betalen administratiekosten zie hierboven.

 

Voorwaarden afkoelperiode, herroeping & ruiling 


1
De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen (MITS HET PRODUCT NIET IS GEBRUIKT C.Q. UITGEPROBEERD).

2
Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na telefonisch overleg met ons aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht.

3
Bij bepaalde goederen kan om hygiënische redenen het herroepingsrecht worden uitgesloten. Persoonlijke en bederfelijke producten (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: Cremes, parfums, Erotiek en Vitamines) kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is. Bij bepaalde producten in de 'Afslanken' en de 'Erotiek' productcategorie, kan bijvoorbeeld om hygiënische redenen het herroepingrecht worden uitgesloten.

4
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan SuperBrave terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

5
Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SuperBrave binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan SuperBrave betaalde middels een bank- of giro overschrijving. SuperBrave is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6
Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld erotiek producten), is niet mogelijk. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door SuperBrave voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

 

Voorwaarden ruiling kleding 

1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering het kledingproduct ruilen.
2 Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na telefonisch overleg met ons aanspraak gemaakt worden op het ruilen van de kleding voor een nieuwe maat.
3 Kleding die consument Koper wil ruilen wordt tegen eigen kosten terug verzonden.
4 De kopen betaalt voor het herzenden van nieuwe kleding producten een extra fee van €4,95 (Nederland), €6,95 (Buitenland) die vooraf moet worden voldaan per "Pay Per Mail". Dit moet via de klantenservice van Leads2Logistic worden aangevraagd.